"


Varsel om prisjustering

NTC Gave-og profilering AS ønsker å informere om at det vil bli effektuert en prisøkning på deler av vårt sortiment fra 1. Juli 2022

Prisjusteringen skyldes følgende forhold:
- Økte innkjøpspriser ? På grunn av ekstremt stigende råvarepriser, har flere av våre leverandører på kort varsel allerede økt prisene, eller varslet en kommende økning i løpet av første halvår 2022
- Økte frakt kostnader ? Fraktprisene har økt betydelig i løpet av første del av 2022 Og forventes å fortsette å øke igjennom 2022
- Stigende KPI som har forsterket seg i 2022 Dette gir betydelig økte driftskostnader.

Vi har utfordret våre leverandører for å opprettholde konkurransekraften til våre produkter og vil fortsette å ha en dynamisk dialog med de på dette.

Ved spørsmål, ta kontakt med din konsulent hos oss.

Vennlig Hilsen

Morten Andersen
NTC Gave-og profilering AS