"

Personvern hos NTC Gave Og Profilering AS

Oppdatert: 31.07.2018

Ntc Gave Og Profilering AS tar våre kunders personvern alvorlig og er forpliktet til å beskytte personopplysninger. Vi behandler derfor personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.
I denne personvernerklæringen beskrives det hvilke personopplysninger som mottas og samles inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra oss, og hvilke tiltak som gjøres for å beskytte personopplysningene.
Du bør gjøre deg kjent med denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.


1. Behandlingsansvarlig
Vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med tjenester som leveres av oss.


2. Personopplysninger

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg som kunde og opplysninger du gir fra deg frivillig. Her er en oversikt over opplysninger vi kan behandle om deg:

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
E-post adresse
Stillingsbeskrivelse/tittel
Arbeidssted
Firmaadresse og fakturaadresse

I tillegg til dette samler vi inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel informasjon om forespørsler fra deg og tilbud som tidligere er gitt av oss, samt salg som er gjennomført.

Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Ntc Gave Og Profilering AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, og kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


2.2 Hva personopplysningene brukes til
Vi anvender personopplysningene for å kunne levere deg de tjenestene du har registrert deg for med høyest mulig kvalitet, administrere kundeforholdet og for å gjennomføre fakturering.
Vi kan også anvende personopplysningene for å tilpasse innholdet vi tilbyr til deg som kunde og analysere trender slik at vi kan forbedre våre tjenester. Vi kan også kontakte deg på vegne av markedsundersøkelser, for å høre din mening om nåværende tjenester og potensielle nye tjenester som kan bli tilbudt.

2.3 Nettstatistikk
På ntcprofil.no får vi diverse opplysninger og statistikk om besøkende og deres adferd gjennom Google Analytics. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker de ulike sidene på vårt domene, hvor lenge besøket varer, hvordan brukerne fant frem til sidene våre, demografisk informasjon, hvilke teknologiske enheter og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Difi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2.4 Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler(Cookies) på vår nettside. Informasjonskapsler anvendes for å gjøre nettsiden vår mer brukervennlig, blant annet ved å forenkle bestillingsprosessen og for å forstå brukernes adferd. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å samle inn sensitiv informasjon. Ved å anvende våre tjenester samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Du har til enhver tid mulighet til å blokkere informasjonskapsler i nettleseren din. Ved å blokkere informasjonskapsler kan det være at du ikke vil fullt oppleve nettsidens potensiale. Opplysningene som samles inn via informasjonskapsler benyttes kun internt.

2.5 Markedsføring
Vi anvender personopplysninger til å kunne gi deg informasjon og tilbud du kan ha interesse for. Vi benytter e-post og andre digitale kommunikasjonskanaler, samt i noen tilfeller post til markedsføring overfor kunder. For at vi skal kunne sende deg informasjon, må du registrere en post- og/eller e-postadresse. Denne markedsføringen blir gjort i henhold til gjeldende lovgivning til enhver tid. Om du ikke ønsker å motta henvendelser fra oss, kan du når som helst reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi kun anvende elektronisk markedsføring dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike henvendelser.

2.6 Kundebehandling
For at vi skal yte best mulig service, dokumenterer vi kundehenvendelser i vårt kunderelasjonsprogram Best Salg. Vi dokumenterer kun det som er relevant og nødvendig i forbindelse med saken. Når kundeforholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til lovgivning. Oppbevaring av personopplysninger, som dine henvendelser og dialog med oss, vil etter avsluttet kundeforhold lagres i henhold til alminnelig foreldelsesfrist. Disse opplysningene lagres dersom det skulle oppstå hendelser etter opphøret av kundeforholdet.


3. Sammenstilling av personopplysninger
Vi forbeholder oss retten til å sammenstille dine og andre kunders personopplysninger for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser. Sammenstillingen vil alltid bli gjort i anonymiserte form og kan for eksempel danne grunnlag for tilbud vi sender ut.

4. Oppbevaring og lagring av personopplysninger
Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er et saklig behov for å ta vare på disse, eller hvis loven krever at opplysningene lagres. Vi vil til enhver tid følge gjeldende lovgivning når det kommer til lagring av personopplysninger og sikre personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller formidling. Når behovet for lagringen av personopplysningene opphører vil disse bli slettet.

5. Leverandører
Vi deler ikke dine personopplysninger med noen tredjepart, utover det som er nødvendig for å levere våre tjenester. Ved tilgjengeliggjøring av personopplysninger til selskapene som er nevnt nedenfor, forsikrer vi at disse tredjepartene også overholder GDPR sine krav til behandling og bruk av personopplysninger, samt gjeldende lover for øvrig. Våre leverandører av elektroniske tjenester/databehandling er:

Bitpro AS: drifter, behandler og lagrer våre IT-tjenester/systemer/data
BDO AS: vår regnskapsfører, som behandler nødvendig informasjon i forhold til regnskapsmessige tjenester
United Profile Networks AB: leverandør og databehandler på nettstedet Ntc profil.no

6. Utlevering av personopplysninger ? Taushetsplikt
Vi vil ikke under noen omstendighet utlevere personopplysninger som gjelder deg eller noen i samme firma, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

Etter innhentet samtykke fra den personen som opplysningen gjelder
Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov
Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet
Som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner


7. Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i opplysningene vi har registrert om deg innen 30 dager fra forespørsel. Du kan også kreve at dine personopplysninger blir slettet eller rettet opp i henhold til gjeldende lovgivning.

8. Revisjon av denne personvernerklæringen
Vi vil endre denne personvernerklæringen dersom lover og forskrifter endres og/eller hvis behandlingen av personopplysningene endres.
Endringer i denne personvernerklæringen vil gjøres godt synlig, men vi anbefaler at du leser igjennom denne med jevne mellomrom.

9. Henvendelser
Du kan ta kontakt med oss på post@ntcprofil.no dersom du vil ha mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, eller har andre tilbakemeldinger vedrørende vår personvernerklæring.