Corona-virus utbruddet

Informasjonsside om hvilke konsekvenser utbruddet har for oss og våre kunder.


13 februar 2020

Vi mottar stadig flere meldinger fra fabrikker og transportører om forsinkelser.
Det skal etter planen være oppstart på fabrikker i Kina denne uken etter kinesisk nyttår, mange av arbeiderene har vært hjemme i sine egne distrikter for å feire nyttår, men kommer seg nå ikke tilbake til fabrikkene p.g.a isolering av byer, eller utfordring med transport.

Fabrikker opplever også forsinkelser ved at de ikke får godkjenning av myndigheten til å åpne opp igjen etter nyttår.

NTC har et stort leverandørnett også utenfor Kina og kan dermed styre produksjoner og leveranser slik at varer fortsatt kan leveres.
Vi vil imidlertid oppfordre alle som har eventer, eller som trenger varer til spesifikke tider/datoer om å være tidlig ute, de europeiske lagrene vil etter en tid også bli tømt da de fleste produkter blir produsert i Kina og østen generelt.

29 januar 2020

Vi får flere meldinger fra våre europeiske leverandører og produsenter om forsinkelser i forsendelser fra østen, da spesielt Kina.
Dette vil i første omgang ramme nyheter som skulle ankomme lagerene i disse dager.

NTC vil informere direkte de av våre kunder som måtte bli rammet av forsinkelser eller andre utfordringer i forbindelse med dette.