Miljø

Det skal ikke så mye til...

Som leverandør av tildels rimelige produkter i større volumer hviler det oss et ansvar for å kunne tilby alternativer som utgjør mindre miljøbelastning.
NTC har lang erfaring i å kunne tilby produkter som ikke belaster miljøet, dette være seg at selve produktet er produsert av materialer som er organiske, eller produksjonsmetoder som skåner miljøet m.h.t bruk av miljøgifter, vannmengder o.l.

Vi gjør også en innsats for å redusere avfall ved å kunne tilby volum produkter som penner, nøkkelringer o.l. i "bulk" forpakning istedet for individuelle forpakninger, i de tilfeller dette er ønskelig og mulig.

Våre sertifiseringer kan lese og lastes ned her