Kontraktsfordeler

Sett din profil i system!

Som kontraktskunde hos NTC vil du nyte godt av våre fleksible løsninger. Har din bedrift / organisasjon jevnlig bruk for produkter er dette en meget fordelaktig løsning.
Kontraktskunder får bl.a tilbud om oppsett og drift av nettbutikk med lagerhold og logistikk, designtjenester, fast kontaktperson, faste møteintervaller m.m.

NTC drifter i dag ca. 30 nettbutikker med tilhørende logistikkløsninger, vi var faktisk en av de første i vår bransje som kunne tilby disse løsningene!

Våre tjenester er meget fleksible, og tilpasses individuelt etter kundens behov.