Etikk & samfunn

Erfaring gir trygghet!

Vår lange erfaring med handel fra hele verden har resultert i et stort nett av faste produsenter og leverandører på alle våre produkter, dette gjør igjen at vi kan ha en god kontroll på deres etiske-og samfunnsforpliktelser.
Vår egen Code of conduct styrer hvem vi handler med, og hvem som produserer produktene vi formidler.

Hele vår Codes of Conduct kan lastes ned her